Статистики от ЕС за възобновяеми източници

Европа преминава успешно към нов етап свързан с възобновяемите източници за електрическа енергия. Оказва се, че преходът ще напредне и през следващи периоди. Голяма вероятност се залага на финансовите средства, които са отделени за съоръжения, някои от тях могат да бъдат и спрени, поради свръх капацитет.

От проучвания става известно, че може мрежовите оператори да затворят генератори на вятърна и соларна енергия, Всичко това ще е в резултат на ниското търсене в цяла Европа. Тези данни са от проведени най-нови дебати в Брюксел. Очакванията са, че производството на енергия до 2020 г., от такъв тип източници ще се покачи двойно и ще отбележи около 18%.

По други данни става известно още, че цялата система струва твърде скъпо, но ЕС не се спира пред търсене на интелигентни решения. Това става известно и в изказване на Йохан Тайсен, директор на EON SE, германска компания за енергийни източници. Според очакванията и прогнозите му не е далеч момента, в които ще има положителни видими резултати.

Европейският съюз е изправен пред един от важните въпроси, а именно преход към възобновяеми източници и ограничаване на емисиите от въглероден диоксид с поне 20%. Тези цифри са изведени и от база данни, която сочи, че от 1990 г. до момента има значителен напредък в тази област. В 28-е държави членки и техните правителства, очакват до 2040 г. тези цифри и прогнози да достигнат 40% от ограниченията.